centric - Precisionsmekanik · mätinstrument · montering
08-778 47 10
Offertförfrågan

Verktygstillverkning

SPECIALTILLVERKADE Verktyg

Centric erbjuder er hjälp med produktion av specialtillverkade verktyg samt att ta fram prototyper till specialverktyg utifrån de behov ni har. I vår arbetsprocess ser vi till att arbeta nära er som beställare i framtagningen av prototyper och slutgiltiga verktyg som når era unika behov. Vi kan tillverka både enklare typer av verktyg samt precisionsverktyg med unika funktioner, allt utifrån er. Vi på Centric kan också hjälpa er att utveckla och förbättra ett redan befintligt verktyg som i dagsläget inte uppnår de behov ni har. Med våra höga krav på precision och noggrannhet ser vi också till att kvalitén på varje enskild enhet uppnår era krav.

STOR PRODUKTION AV VERKTYGSTILLVERKNING

I dagsläget har vi stor produktion av specialtillverkade verktyg och tar gärna emot er för-frågan om framställning av prototyper, delar samt montering av verktygen. När prototypen är färdig kan vi hjälpa er med serietillverkning och montering.